.......žIvOt pOchOpÍmE jEn zpĚtnĚ, žÍt jEj všAk mUsÍmE dOpřEdU..!!.....

kOkOsI nA fOtbAlOvÉm hřIštI

 
 

Reklama